Dăruire
Corectitudine
Deschidere
Empatie
Succes
Determinare
Conștiinciozitate
Altruism
Susținere
Încredere
Dăruire
Pricepere
Sprijin
Bunăvoință
Ambiție
Responsabilitate
Reușită
Implicare
Pricepere
Profesionalism

Stimati părinti ai elevilor Școlii "Dimitrie Sturdza", vă asigurăm de înalta calitatea a demersurilor didactice și de continua preocupare pentru siguranța elevilor noștri!

Vă mulțumim tare mult pentru înțelegerea faptului că restricționarea accesului în incinta unității este în scopul protejării elevilor noștri, copiilor dumneavoastră.

Pentru consiliere, discuții directe cu directorii unității, cu diriginții sau învățătorii clasei, vă rugăm să luați legătura telefonic cu aceștia, să vă programați o întrevedere, care să respecte toate normele în vigoare, astfel încât atât dv. cât și personalul să fie în siguranță.

Pentru alte probleme, vă puteți programa la tel: 0236-811617.

Să auzim de bine și frumos!

 

 

Oferta școlii 2023-2024

Retrospectiva anului 2022-2023

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal
Școala Gimnazială "Dimitrie Sturdza" Tecuci prelucrează datele cu caracter personal potrivit Regulamentului (UE) 2016/679 al PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI CONSILIULUI EUROPEI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, respectiv ale art.6 alin. (1) lit. b), c), d), e), în scopul realizării atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor ce îi revin unității potrivit legii, raporturilor stabilite între diverse părți, în vederea ducerii acestora la îndeplinire, precum și a prezervării securității proprietății, bunurilor și persoanelor. Aceste date ne permit să realizăm obligațiile noastre legale față de statul român, dumneavoastră sau regie, precum și evitarea riscurilor privind securitatea. Școala Gimnazială "Dimitrie Sturdza" ia măsuri de securizare a datelor cu caracter personal, accesul la ele este permis numai persoanelor îndreptățite, acestea nefiind prelucrate în alt scop decât cel declarat. De asemenea, vă informăm că unele spații ale unității școlare (holuri și exterior) sunt supravegheate video tot în scopurile de mai sus și potrivit Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, valorilor și protecția persoanelor.